CAMPANIE SOLIDARITATE UCRAINA, MYANMAR

 Acţiunea este o reacţie la degradarea condiţiei sociale a navigatorilor, pe fondul crizei din shipping

 Federaţia Internaţională a Transportatorilor (ITF) şi organizaţiile membre din întreaga lume au declanşat campania pentru creşterea gradului de sindicalizare a navigatorilor. Activiştii sindicali vor merge la nave şi le vor vorbi marinarilor despre rolul şi forţa solidarităţii de grup, despre serviciile pe care le asigură sindicatele, despre riscurile şi pericolele la care se expun navigatorii individualişti. 

  În prezent, campania vizează Ucraina. Inspectorii ITF din întreaga lume vizitează navele pe care sunt navigatori ucraineni, le împart materiale informative, le vorbesc despre rolul sindicatelor navigatorilor şi al ITF, le arată care sunt beneficiile solidarităţii sindicale, identifică marinarii care doresc să se înscrie în sindicat şi le distribuie documente de aderare. Totodată, le explicăm echipajelor că ITF va acorda ajutorul doar sindicatelor afiliate.


  Într-o campanie anterioară, ITF a obţinut un succes răsunător în Republica Myanmar (mai cunoscută sub denumirea Burma). S-a reuşit înfiinţarea unui sindicat ITF în această ţară, cu circa 5.000 de membri. Înainte, navigatorii erau la mâna unor organizaţii înfiinţate de nişte gangsteri. Am pus şi noi, românii, umărul la acest succes. Am convins 100 de navigatori burmanezi, care au ajuns în portul Constanţa, să se înscrie în sindicat. În funcţie de modul în care noua organizaţie va acţiona în interesul marinarilor, aceştia vor continua să rămână în sindicat. ITF îl va sprijini să performeze. 

  În cadrul unei reuniuni a ITF, care a avut loc în Panama, în 2015, am analizat rezultatele obţinute în Myanmar. Pe baza acestei experienţe particulare, mai multe sindicate, printre care şi SLN, au propus organizarea unei campanii la scară planetară, pentru creşterea gradului de sindicalizare a navigatorilor.

  Începând din 2009, shipping-ul internaţional se confruntă cu una dintre cele mai mari crize din istorie. Flota mondială înregistrează un excedent de capacităţi de transport de circa 20% faţă de cantităţile de mărfuri existente. Sectoare întregi ale navigaţiei maritime, în frunte cu activitatea off-shore, sunt în declin. Multe companii din shipping au intrat în faliment, altele şi-au redimensionat activitatea, dar şi cheltuielile, în special cele salariale. Armatorii sunt într-o continuă goană după forţa de muncă mai ieftină, care acceptă să navige în orice condiţii. Pe acest fond, a crescut numărul navelor şi echipajelor abandonate în diverse porturi ale lumii, al echipajelor neplătite cu lunile.

  Sprijinul legislativ obţinut de ITF pentru comunitatea navigatorilor, prin aprobarea Convenţiei internaţionale MLC - 2006 şi ratificarea ei de către 80 de state (ultimul fiind Albania, care a aderat la ea pe 2 noiembrie 2016), nu a schimbat prea mult condiţia navigatorilor. De ce? Pentru că numărul ţărilor care nu au ratificat convenţia este mai mare decât al celor care a aderat la ea. În plus, unele dintre statele care au semnat-o, printre care şi România, nu o aplică. 

  În aceste condiţii, singura forţă care îi poate proteja pe navigatori de rechinii din shipping-ul internaţional şi de cei ce vor să arunce dificultăţile crizei pe umerii lor este solidaritatea marinărească instituţionalizată, respectiv sindicatele.

  Prezentul şi viitorul ne cer să fim membri de sindicat pentru a ne proteja şi, totodată, să ne afiliem celei mai puternice organizaţii sindicale din lume, ITF, pentru a avea o forţă şi mai mare. La întâlnirile cu echipajele îi încurajăm pe navigatori să se alăture sindicatelor naţionale, prezentându-le exemplele de intervenţie a ITF în apărarea marinarilor aflaţi la necaz. Le arătăm ce înseamnă să fi parte a unei organizaţii care te protejezează, care sunt beneficiile sindicalizării.
  Spre deosebire de multe alte organizaţii profesionale, cele ale marinarilor au adoptat o structură simplă, astfel încât liderii să aibă un contact direct cu membrii de sindicat.

  Sindicatele navigatorilor nu sunt structurate în federaţii, uniuni şi confederaţii naţionale, aşa cum se întâmplă în alte profesiuni. Pentru ca o organizaţie să acţioneze eficient în interesul membrilor săi, are nevoie de un organism de conducere simplu, nicidecum de o suprastructură complicată. Pentru a stabili relaţii bilaterale, de colaborare, între sindicatele naţionale, nu e nevoie de alte structuri, ci de memorandumuri de înţelegere. SLN, spre exemplu, are încheiate şapte astfel de protocoale cu sindicatele din flotele pe care navigă marinarii români: organizaţii din Norvegia, Germania, Israel, Ucraina, Spania, Italia şi Coreea de Sud. Urmează să semnăm memorandumuri cu Japonia, Franţa, Marea Britanie şi să-l reînnoim pe cel cu Germania. 

  Federaţia Internaţională a Transporta-torilor cuprinde circa 700 de sindicate, cu peste 4,5 milioane de lucrători din transporturi, din 150 de ţări, fiind una dintre cele mai mari organizaţii sindicale din lume. 

Category: Campanie